Privacy Policy

[vc_row full_width=”stretch_row” desctop_pt=”padding-md-80t” css=”.vc_custom_1536507999376{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column desctop_mt=”margin-lg-30t” tablets_mt=”margin-sm-0t”][napoli_title title=”Privacy verklaring Wanderbros”][vc_column_text]

Identiteit en contactgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op Wanderbros, gevestigd Dirk Hartogstraat 377, 4812GE te Breda en ingeschreven bij de KvK onder nummer 63135361. De verwerkingsverantwoordelijke is Leandro Obrie. Vragen omtrent privacy vraagstukken kunt u sturen naar hello@wanderbros.nl

Doeleinden en grondslagen verwerking informatie

Wanderbros verwerkt informatie met de volgende doelen:
– contact op kunnen nemen met (potentiële) klanten en relaties;
– het kunnen uitvoeren van overeenkomsten;
– het kunnen afleveren van diensten en producten;
– administratieve doeleinden (opstellen contracten, offertes en facturen)
– het in staat stellen om Wanderbros te promoten

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt ten aanzien van bovenstaande doelen zijn:
– naam- en adresgegevens;
– email en telefoonnummers;
– namen van familieleden/vrienden/betrokken (voor bruiloften en evenementen)

De volgende grondslagen, zoals genoemd in de AVG, zijn hierop van toepassing:

– noodzakelijkheid voor het kunnen uitvoeren van overeenkomsten;
– gerechtvaardigd belang van Wanderbros (promotie van het bedrijf);
– toestemming van betrokken personen

Ontvangers van persoonsgegevens

Wanderbros deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor gerechtvaardige belangen van Wanderbros. De volgende categorieën van ontvangers van persoonsgegevens worden door Wanderbros gebruikt:
– emailafhandeling;
– website/hostingpartijen;
– fotoverwerkers
– partijen voor online data opslag
– verwerkers van online formulieren.

Alleen de gegevens die hiervoor strikt noodzakelijk zijn, worden gedeeld. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten en zij voldoen allen aan de AVG.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wanderbros bewaart uw persoonsgegevens niet onbeperkt.
–  Naam- ,adres- en contactgegevens ten behoeve van administratieve zaken (als facturatie) worden maximaal 5 jaar bewaard.
–  Gegevens voor het uitvoeren van een opdracht overeenkomst en voor gerechtvaardigde belangen worden maximaal tot 1 jaar na uitvoering van een overeenkomst bewaard.

Bescherming gegevens

Wanderbros neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wanderbros. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@wanderbros.nl. Wanderbros wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]